EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Poročilo o kakovosti kadrov v slovenskem visokošolskem prostoru 2014–2017

Poročilo Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 2017 je tematska analiza poročil skupin strokovnjakov v postopkih podaljšanja akreditacije 485 študijskih programov v obdobju od 2014 do 2017.

Poročilo črpa iz obsežne baze raziskanih podatkov in vsebuje podrobno analizo izidov in lastnosti evalvacijskih praks. Ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.

Vir: Kakovost kadrov v slovenskem visokem šolstvu od 2014 do 2017, stran 36.