EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Sprememba razporeda uradnih ur

Obveščamo vas, da je bil 6. 11. 2018 spremenjen Pravilnik o delovnem času, ki spreminja razpored uradnih ur Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) za poslovanje s strankami.

Uradne ure agencije za poslovanje s strankami bodo od 1. 12. 2018:

  • v ponedeljek od 9. ure do 12. ure in od 13. ure do 16. ure,
  • v sredo in četrtek od 9. ure do 12. ure.

Uradne ure po telefonu so ves poslovni čas na telefonski številki 01 400 5771. Stranke lahko vprašanje pošljejo tudi po elektronski poti na naslov info@nakvis.si.