EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Odpoved posveta o Minimalnih standardih za izvolitve v nazive

Obveščamo vas, da je razprava o osnutku sprememb Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, predvidena za 24., 25. in 26. oktober 2018, odpovedana, deležnike pa je agencija zaprosila za pisne pripombe k predpisu.

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu se je seznanil s pozivom Visokošolskega sindikata Slovenije k umiku osnutka Minimalnih standardov za izvolitve. Prav tako se je seznanil z odgovorom agencije in se z njim strinja.

Ker se je javna razprava usmerila stran od vsebinskih elementov nameravanih sprememb Minimalnih standardov za izvolitve, jo je svet agencije začasno odložil z namenom, da se pripravi podrobna vsebinska analiza morebitnih učinkov in posledic, ki bi jih uvedba predlaganih sprememb Minimalnih standardov za izvolitve prinesla.

Ob tem bi želeli poudariti, da je namen predlaganih sprememb Minimalnih standardov za izvolitve, za določitev katerih je po zakonu pristojen svet agencije, zagotoviti kakovost pred kvantiteto raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter uravnotežiti pedagoške, znanstvene oziroma umetniške in strokovne pogoje za izvolitev v naziv.

Na agenciji se zavedamo, da je problematika zahtevna, zato potrebuje širok konsenz visokošolskega prostora. Zavezujemo se, da s sprejemanjem predpisa ne bomo hiteli ter da bomo v proces usklajevanja dosledno vključevali vse relevantne deležnike.

O sprejetih sklepih sveta agencije so bili obveščeni tudi vsi povabljenci posveta.