EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Odgovor na javni poziv Visokošolskega sindikata Slovenije v zvezi s spremembo Minimalnih standardov za izvolitve v naziv

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: NAKVIS) je 10. 10. 2018 od Visokošolskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: VSS) prejela Javni poziv Svetu agencije NAKVIS k umiku Osnutka novih Minimalnih standardov za izvolitve v nazive. Na tem mestu objavljamo tako odziv NAKVIS kot prvotni poziv VSS.

Ob tem bi želeli poudariti, da je namen predlaganih sprememb in dopolnitev Minimalnih standardov za izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, za določitev katerih je po zakonu pristojen NAKVIS, zagotoviti kakovost pred kvantiteto raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter uravnotežiti pedagoške, znanstvene oziroma umetniške in strokovne pogoje za izvolitev v naziv.

Na NAKVIS se zavedamo, da je problematika zahtevna in potrebuje širok konsenz visokošolskega prostora. V sled napisanega se zavezujemo, da s sprejemanjem predpisa ne bomo hiteli, tudi v naprej pa bomo v proces usklajevanja vključevali vse relevantne deležnike.