EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Dogodka v mesecu oktobru

1. Posvet o akreditacijskih in evalvacijskih postopkih NAKVIS (22.in 23. 10. 2018)

2. Posvet o spremembah dveh predpisov NAKVIS (24., 25. in 26. 10. 2018)

V zasledovanju aktivnega vključevanja visokošolskih zavodov ter povečanja skupnega razumevanja in pričakovanj med različnimi deležniki na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, v mesecu oktobru organiziramo dva dogodka. Vsi vabljeni udeleženci bodo vabilo prejeli po e-pošti.