EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Prihajajoči dogodki

Posvet o akreditacijskih in evalvacijskih postopkih NAKVIS (23. 10. 2018 in 13. 11. 2018)

V zasledovanju aktivnega vključevanja visokošolskih zavodov ter povečanja skupnega razumevanja in pričakovanj med različnimi deležniki na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, v mesecu oktobru in novembru organiziramo posveta za predstavnike komisij za kakovost o akreditacijskih in evalvacijskih postopkih NAKVIS. Vsi vabljeni udeleženci so vabilo prejeli po e-pošti.