EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Objava prostega delovnega mesta Področni podsekretar, področje informacijske in komunikacijske tehnologije

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo/ KLASIUS-P-16:06 (Informacijske in komunikacijske tehnologije);
 • 7 let delovnih izkušenj;
 • znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije:
            priprava in organiziranje podatkov za analize,
            napredno poznavanje orodja Microsoft Excel;
 • osnovna raven znanja angleškega jezika.

Če ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij, se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino.

Želena znanja:

 • druga znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije:
            poznavanje orodja Microsoft Access,
            poznavanje HTML jezika,
            poznavanje principa delovanja BPM orodij in BPMN  jezikov oziroma notacij,
            poznavanje XML jezika,
            poznavanje različnih spletnih storitev (REST, SOAP),
           drugo;
 • upravno-pravno in organizacijsko znanje, ki je potrebno za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave;
 • višja raven znanja angleškega jezika.

Opis delovnih nalog:

 • nadzor informacijskega sistema agencije (eNAKVIS),
 • odpravljanje osnovnih napak in reševanje drugih zahtev, povezanih z eNAKVIS,
 • sodelovanje in nadzor pri nadgradnji oziroma posodabljanju eNAKVIS,
 • priprava konkretnih predlogov za izboljšanje računalniškega omrežja in eNAKVIS ter njihova izvedba,
 • povezovanje eNAKVIS z zunanjimi informacijskimi sistemi,
 • sodelovanje in nadzor pri zagotavljanju vzdrževalnih in servisnih storitev na računalniškem omrežju agencije ter na drugih orodjih agencije,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov in ukrepov za zagotavljanje informacijske varnosti agencije,
 • osnovno tehnično vzdrževanje spletne strani agencije,
 • urejanje in vzdrževanje računalniških baz podatkov,
 • izdelava poročil in analiz,
 • pridobivanje podatkov iz drugih zunanjih informacijskih sistemov,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter tri mesečnim poskusnim delom.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, zaželeno je, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto področni podsekretar« na naslov:

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

Slovenska cesta 9

1000 Ljubljana,

in sicer do 20. 7. 2018.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi prijava, poslana na elektronski naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka / tel. št. +386 1 400 5776.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

V Ljubljani, 28. 6. 2018

 

                                                                                  dr. Franci Demšar

                                                                                     direktor

Celoten dokument v pdf