EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Šesti posvet strokovnjakov NAKVIS (2018)

Dnevni red programa za področje visokega šolstva

9.00 – 9.15 Uvodna beseda direktorja agencije

9.15 – 9.30  Predstavitev ZViS-K (Barbara Zupančič Kočar)

9.30 – 10.30 Analiza poročil skupin strokovnjakov (mag. Jernej Širok)

10.30 – 10.45 Premor za kavo

10.45 – 11.45 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programih (Tatjana Debevec)

11.45 – 12.45 Predstavitev eNakvis (Andrej Krček)

12.45 – 14.00 Premor za kosilo

14.00 – 15.00 Nadaljevanje predstavitve eNakvis (Andrej Krček, Martina Mravlja)

15.00 – 15.30 Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem sodelovanju (Klemen Šubic)

15.30 – 16.00 Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)

Dnevni red programa za področje višjega šolstva

10.00 – 10.15  Uvodna beseda direktorja agencije

10.15 – 11.15  Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Gregor Rebernik, Maja Milas)

11.15 – 12.00  Predstavitev eNakvis (Andrej Krček)

12.00 – 12.30  Premor za kavo

12.30 – 13.00  Analiza poročil skupin strokovnjakov (mag. Jernej Širok)

13.00 – 13.30  Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)

13.30 – 14.00  Diskusija in zaključek