EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Obvestilo o oddajanju vlog za akreditacije in zunanje evalvacije

Obveščamo vas, da je bila aplikacija eNakvis uspešno nameščena v produkcijsko okolje na Ministrstvu za javno upravo, kar pomeni, da je v tem trenutku na voljo 6 elektronskih obrazcev, in sicer:

-      Prva akreditacija visokošolskega zavoda,

-      Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda,

-      Akreditacija študijskega programa,

-      Evalvacija študijskega programa,

-      Akreditacija mednarodnih skupnih študijskih programov,

-      Evalvacija mednarodnih skupnih študijskih programov.

Vse potrebne informacije glede dostopa do eNakvis ter navodil za uporabo, boste našli na naši spletni strani (eNakvis). Prav tako bomo vse informacije o delovanju aplikacije poslali preko elektronske pošte uporabnikom, ki so si že uredili dostop do eNakvis (registracija verificiranega digitalnega potrdila v Varnostni shemi).

Z dopisom iz dne 22. 2. 2018 ste bili obveščeni, da lahko v času nedelovanja eNakvis vloge za akreditacije in evalvacije s ustreznimi prilogami oddajate v Wordovih datotekah na USB ključkih. Glede na to, da so sedaj elektronski obrazci na voljo, vas obveščamo, da od 1. 6. 2018 vloge, preko zgoraj naštetih obrazcev, oddate izključno po elektronski poti v eNakvis. Vloge, ki jih boste oddali elektronsko, boste elektronsko podpisali ter jih ni potrebno tiskati in oddajati v fizični obliki.

Vse vloge, ki so in še bodo prispele na agencijo do 1. 6. 2018, v Wordovih datotekah na ustreznih obrazcih bomo naknadno sami vnesli v sistem. O vnosu boste obveščeni ter zaprošeni za pregled ustreznosti podatkov.

Ker se zavedamo, da prehodi na nove sistemi niso enostavni ter, da lahko pride do težav oz. izzivov smo vam vsekakor na voljo za pomoč. V teh primerih ali v primeru dodatnih vprašanj glede oddaje vlog se lahko obrnete na Andreja Krčka preko elektronske pošte: andrej.krcek@nakvis.si.