EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Sprememba razporeda uradnih ur NAKVIS za poslovanje s strankami

Obveščamo vas, da je bil 1. 3. 2018 sprejet nov Pravilnik o delovnem času, ki spreminja razpored uradnih ur Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za poslovanje s strankami.

Uradne ure agencije za poslovanje s strankami bodo od 16. 3. 2018:

-        v ponedeljek od 9. ure do 12. ure in od 13. ure do 14. ure,

-        v sredo in četrtek od 9. ure do 12. ure.

Uradne ure po telefonu so vsak delavnik od 10. do 12. ure na telefonski številki 01 400 5771. V primeru odsotnosti javnega uslužbenca stranke vprašanje lahko pošljejo po elektronski poti na naslov info@nakvis.si