EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Nov predsednik sveta NAKVIS je dr. Franc Čuš

Člani sveta so 15. 2. 2018 za svojega predsednika izvolili dr. Franca Čuša.