EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Peti posvet strokovnjakov NAKVIS (2017)

Dnevni red programa (2017)

9.00 – 9.15 Uvodna beseda direktorja agencije (dr. Ivan Leban)

9.15 – 9.30  Predstavitev ZViS-K (Barbara Zupančič Kočar)

9.30 – 10.30 Analiza poročil skupin strokovnjakov (mag. Jernej Širok)

10.30 – 10.45 Premor za kavo

10.45 – 11.45 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programih (Tatjana Debevec)

11.45 – 12.45 Predstavitev eNakvis (Andrej Krček, Martina Mravlja)

12.45 – 14.00 Premor za kosilo

14.00 – 15.00 Nadaljevanje predstavitve eNakvis (Andrej Krček, Martina Mravlja)

15.00 – 15.30 Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem sodelovanju (Klemen Šubic)

15.30 – 16.00 Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)