EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Strategija agencije 2017-2020

Strateški razvoj Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu za obdobje 2017-2020 je objavljen tukaj.