EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov.

Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za uvrstitev v register strokovnjakov, predvsem:

a)  kandidatov študentov ter
b) rednih in izrednih profesorjev

z naslednjih področij in zaželeno z naslednjih zavodov (UL=Univerza v Ljubljani, UM=Univerza v Mariboru, UP=Univerza na Primorskem, UNG=Univerza v Novi Gorici, SVZ=samostojni visokošolski zavodi):

 • Pedagogika (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Andragogika (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Umetnost
 • Tuji jeziki
 • Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Zgodovina
 • Družbene vede
 • Psihologija (UM, UP)
 • Sociologija in študiji kultur
 • Vede o živi naravi
 • Fizika (UL, UM, UNG)
 • Geografija (UL)
 • Kemija (UM)
 • Matematika (UP)
 • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
 • Osebne storitve (UL, UM, SVZ)
 • Kineziologija
 • Logistika (UL)
 • Varstvo okolja (UM, SVZ)

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki sicer niso z naštetih področij, in jim je potekel vpis v register strokovnjakov.

Rok za prijave kandidatov je petek, 16. decembra 2016.

Kandidati redni in izredni profesorji ter kandidati-študenti pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana  ali v elektronski obliki na  info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati študenti, ki so uspešno opravili predhodno izobraževanje pri Študentski organizaciji Slovenije, svojo prijavo dopolnijo z ustreznim potrdilom.

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov: info@nakvis.si.

Celotno besedilo razpisa

1 Obrazec kandidati
2 Obrazec kandidati študenti