EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji

Poslanstvo

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Vizija

Agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.

Vrednote:

 • neodvisnost,
 • odgovornost,
 • javnost in transparentnost,
 • strokovnost,
 • učinkovitost,
 • zavezanost k napredku.
   

Strateški cilji:

 • razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti,
 • spremljanje napredka in utrjevanje kulture kakovosti visokega šolstva,
 • umeščanje in prepoznavanje vloge, pomena in kakovosti delovanja agencije v javnosti,
 • soustvarjanje in razvoj politike visokega šolstva na področju kakovosti,
 • vzpodbujanje kakovosti transnacionalnega izobraževanja,
 • vključitev agencije v mednarodna združenja (ENQA in EQAR),
 • zagotavljanje visoko kakovostnih svetovalnih storitev agencije s strokovno usposobljenimi kadri.

Predstavitvena brošura NAKVIS