EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.

Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov, predvsem:

a)  kandidatov - študentov ter

b) rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij in zaželeno z naslednjih zavodov (UL=Univerza v Ljubljani, UM=Univerza v Mariboru, UP=Univerza na Primorskem, UNG=Univerza v Novi Gorici, SVZ=samostojni visokošolski zavodi):

 • Pedagogika (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Andragogika (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Umetnost
 • Tuji jeziki
 • Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (UM, UP, UNG, SVZ)
 • Zgodovina
 • Družbene vede
 • Psihologija (UM, UP)
 • Sociologija in študiji kultur
 • Vede o živi naravi
 • Fizika (UL, UM, UNG)
 • Geografija (UL)
 • Kemija (UM)
 • Matematika (UP)
 • Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
 • Osebne storitve (UL, UM, SVZ)
 • Kineziologija
 • Logistika (UL)
 • Varstvo okolja (UM, SVZ).

Rok za prijave kandidatov je četrtek, 30. 6. 2016Kandidati redni in izredni profesorji ter kandidati-študenti pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana  ali v elektronski obliki na info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Za kandidate študente poleg tega velja, da bo agencija zbrane preliminarne prijave po izteku javnega poziva posredovala Študentski organizaciji Slovenije, pri kateri morajo kandidati opraviti študentsko izobraževanje s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu. Študentska organizacija Slovenije bo nato kandidate vabila na prvi del študentskega izobraževanja. Po uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu kandidati študenti svojo prijavo dopolnijo tako, da agenciji po prejemu predložijo še omenjeno potrdilo.

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov: info@nakvis.si

Celotno besedilo razpisa