EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Posvet strokovnjakov - 22. april 2016

Posvet strokovnjakov NAKVIS je bil 22. aprila 2016 v M Hotelu v Ljubljani.

V povezavah so predstavitve prispevkov s posveta:

1         Uvodne besede - Leban
2         Revidirani ESG standardi - Debevec
3         Izsledki iz SEP 2015 - Šubic
4         Študentski vodnik EIQAS – Bohinc, Šubic

Vsem, ki ste se udeležili posveta, se najlepše zahvaljujemo. Želimo si še nadaljnjega tvornega sodelovanja.

NAKVIS