EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Četrti posvet strokovnjakov NAKVIS (2016)

POSVET STROKOVNJAKOV
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

petek, 22. aprila 2016
Konferenčna dvorana hotela M-HOTEL,
Derčeva ulica 4, Ljubljana.
 
Dnevni red:
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
 
9.00 – 9.15 Uvodni pozdrav
- dr. Andreja Kocijančič, predsednica sveta agencije
- dr. Ivan Leban, direktor agencije
 
9.15 – 10.00 Predstavitev revidiranih evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu – ESG
- ga. Tatjana Debevec, NAKVIS
 
10.00 – 10.30 Odmor za kavo, čaj
 
10. 30 – 11.30 Predstavitev vodnika za študente (Student's Guide), za zunanje presojanje notranjih sistemov kakovosti (projekt EIQAS - študentski vidik) in razprava
- strokovnjak študent
- g. Klemen Šubic, NAKVIS
 
11.30 – 13.00 Kosilo
 
13.00 – 13.30 Predstavitev izsledkov samoevalvacije agencije za leto 2015 – SEP 2015
- strokovni delavci, NAKVIS
 
13.30 – 14.30 Razprava o ukrepih za izboljšanje dela agencije in skupin strokovnjakov (v povezavi z ugotovitvami iz SEP 2015)
- moderator dr. Ivan Leban, direktor NAKVIS
 
14.30 – 14.35 Povzetek posveta in sklepne ugotovitve
- dr. Ivan Leban, direktor NAKVIS