EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Posvet ob 5. obletnici delovanja NAKVIS

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15,  Ljubljana

Petek, 13. novembra 2015 s pričetkom ob 8.00 uri

 

PROGRAM POSVETA

8.00-9.00    Registracija udeležencev posveta (jutranja kava)

9.00-9.15    Uvodni pozdrav predsednice sveta agencije - dr. Andreja Kocijančič

9.15-10.00 “Refleksija: Petletno obdobje delovanja NAKVIS in pogled v prihodnost” – ga. ministrica, MIZŠ, dr. Maja Makovec Brenčič

10.00-10.30 Predavanje vabljenega predavatelja - "European Perspectives for Quality Assurance in Higher Education" European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) direktor EQAR, Colin Tück

10.30–11.00 Odmor (dopoldanska kava)

11.00–11.30 “Izzivi delovanja agencije v prihodnje” – direktor agencije, dr. Ivan Leban

11.30–13.00 Okrogla miza deležnikov »Vloga agencije in izzivi zunanjega spremljanja in izboljševanja kakovosti v prihodnje«

g. Žiga Schmidt,

prof.dr. Ivan Svetlik,

dr. Aleš Rotar,

dr. Stojan Sorčan,

dr. Gabrijel Glavica,

dr. Dušan Krnel,

ga. Tatjana Debevec.

Pogovor bo vodila predsednica sveta agencije dr. Andreja Kocijančič.

13.00–13.05 Sklepne misli posveta

13.05–14.00 Pogostitev za udeležence