EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

CEENQA – delavnica in generalna skupščina v Ljubljani, 22-23. maj 2015.

V organizaciji Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu bo od 22-23. maja 2015 v Ljubljani delavnica in generalna skupščina CEENQA (Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies – www.cenqa.eu ) . Podrobnosti za udeležence s programom:

Information details  

Program workshop