EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije NAKVIS

Predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. Rok za prijavo kandidatov je 31. 8. 2015.

Celotno besedilo javnega poziva.

Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, telefon: 01 400 5776.