EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Novinarska konferenca ob sprejetju NAKVIS v ENQA

Agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) sprejeta v polnopravno članstvo ENQA

S sprejemom v ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education – http://www.enqa.eu ) 6. marca letos je bil izpolnjen še drugi  ključni strateški cilj agencije, postavljen ob ustanovitvi leta 2010. Agencija si je s tem pridobila  drugo mednarodno potrditev, da deluje v skladu z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Kaj pravzaprav pomeni sprejem v ENQA? Poleg potrditve, da agencija deluje v skladu z evropskimi standardi, to pomeni, da so akreditacije študijskih programov in visokošolskih zavodov kakor tudi zunanje evalvacije višjih strokovnih šol povsem evropsko primerljive. Pomeni še, da so primerljive tudi diplome, pridobljene na teh zavodih ali šolah.

 V Resoluciji Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 (resolucijo je sprejel Državni zbor aprila 2011) je bilo v 21. ukrepu zapisano: »NAKVIS se zunanje evalvira ter kandidira za vključitev v EQAR in članstvo v ENQA.« V pojasnilu tega ukrepa pa je bilo v ne ravno prijaznem tonu zapisano še: »Če se ob zunanji evalvaciji ugotovi, da NAKVIS ne izpolnjuje evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu oziroma meril za članstvo v ENQA, se takoj sprejmejo vsi potrebni ukrepi (v primeru težav z zakonodajo se spremeni Zakon o visokem šolstvu, v primeru težav z delovanjem se nemudoma spremeni delovanje NAKVIS)«.

Ob tem je direktor agencije dr. Ivan Leban povedal: »Agencija je v kratkem obdobju, od leta 2010, dosegla oba strateška cilja iz Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 ­– vpis v register EQAR (www.eqar.eu) in polnopravno članstvo v ENQA (www.enqa.eu). Oba dosežka nista sama po sebi umevna. Agencija je v obeh primerih morala pripraviti obsežni samoevalvacijski poročili, ki sta bili osnova za dvodnevna obiska mednarodnih skupin strokovnjakov za kakovost v visokem šolstvu, ki sta preverili delovanje agencije na številnih intervjujih z različnimi deležniki v visokem šolstvu.«

Skupino strokovnjakov ENQA so sestavljali: Dr. Achim Hopbach, Managing Director, Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria, Avstrija (predsednik); Dr. Karin Järplid Linde, Swedish Higher Education Authority, Švedska (sekretarka); Prof.  Milan Pol, Masaryk University, Brno, Češka; Prof. Andrejs Rauhvargers, University of Latvia, Latvija; Blazhe Todorovski, Executive Committee, European Students’ Union. Po proučitvi samoevalvacijskega poročila, meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih dokumentov ter obisku agencije je skupina strokovnjakov pripravila končno poročilo (objavljeno na spletni strani: http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/03/Review-report-of-the-SQAA.pdf), na podlagi katerega je agencija postala polnopravna članica ENQA.

Strokovnjaki so agencijo zelo dobro ocenili. Ugotovili so, da deluje popolnoma v skladu s 5 predpisanimi evropskimi standardi in pretežno s tremi standardi. Le enega od standardov delno izpolnjuje, vendar na to nima neposrednega vpliva:

»Glavno priporočilo strokovnjakov ENQA je, da je treba agenciji omogočiti stabilno dolgoročno financiranje (zdaj se namreč delno financira iz evropskih sredstev; sredstva ESS). Za svoje normalno delovanje namreč potrebuje 1,3 mio evrov na leto iz integralnih (proračunskih) sredstev. V nacionalnem programu je sicer zapisana številka 6 mio evrov (20. ukrep), vendar za kakovostno delovanje potrebuje le eno četrtino teh sredstev in ustrezno spremenjeno zakonodajo. Sredstva ESS bodo v letu 2015 namreč pošla. Če država proračunskih sredstev ne bo zagotovila,  bo delovanje agencije ogroženo, s tem pa tudi redne evalvacije in akreditacije oziroma javna veljavnost diplom…« je ob koncu dodal direktor agencije.

Zadovoljstvo ob včlanitvi agencije v ENQA je izrazil tudi predstavnik študentov v svetu agencije Alen Brkić: »Študenti smo navdušeni nad vstopom agencije v ENQA. To je še en dokaz več, da agencija postavlja standarde kakovosti v našem visokošolskem prostoru, ki pomenijo, da se naše izobraževanje lahko postavi ob bok najboljšim v Evropi. Zaradi tega dosežka bomo študenti bolj zaupali v visokošolske zavode, ki jim bo agencija podelila akreditacijo, in upamo, da bo standard kakovosti samo še rastel. S tem bodo naše diplome kakovostne in priznane; ne samo v Sloveniji, ampak po celotni Evropi.«

 Kar se kakovosti tiče, pa še vedno velja izrek H. Forda: »Quality means doing it right when no one is looking.«