EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije

Predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. Rok za prijavo kandidatov je 16. 2. 2015.

Besedilo javnega poziva