EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

NAKVIS podpisal mednarodni sporazum MULTRA

Po uspešni vključitvi NAKVIS v evropski register zaupanja vrednih evropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu – European Quality Assurance Register for Higher Education  (EQAR www.eqar.eu) v oktobru tega leta, je NAKVIS 11. decembra 2013 v Haagu na Nizozemskem podpisal tudi pristopno izjavo k projektu MULTRA (Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes – Večstranski sporazum o vzajemnem priznavanju akreditacijskih odločitev pri skupnih študijskih programih) v okviru Evropskega konzorcija za akreditacije (ECA). ECA je bila ustanovljena leta 2003 in sedaj je vanjo včlanjenih 17 agencij iz 11 držav – tudi Slovenije. Ta konzorcij zagovarja načela skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA) ter si tudi prizadeva za neposredno vzajemno priznavanje akreditacijskih odločitev posameznih držav. Prvi korak v tej smeri je bil podpis 12 bilateralnih sporazumov o medsebojnem priznavanju.

Vsaka nova agencija, ki se želi pridružiti skupini MULTRA, mora izpolniti številne zahteve in omogočiti obisk mednarodni skupini strokovnjakov, ki pripravi posebno poročilo o delovanju agencije v skladu s 17 pravili, ki jih je pripravila ECA. Če je poročilo pozitivno, mora k včlanitvi dati soglasje vseh 12 agencij, ki so že članice MULTRA.

Vse priprave za sprejem v MULTRA so opravili sodelavci agencije v letu 2012 pod vodstvom Tatjane Debevec, takratne vršilke dolžnosti direktorja. Obisk strokovnjakov ECA je bil v aprilu 2013.  Komisija v sestavi: prof. M. Socha (PKA-Poljska), dr. R. Heusser (ECA), dr. M. Frederiks (NVAO-Nizozemska) in A. Presacariu (ESU) si je ogledala delovanje skupine strokovnjakov NAKVIS pri zunanji evalvaciji Univerze v Mariboru. Poročilo  komisije je objavljeno in dosegljivo na spletni strani NAKVIS. Vseh 12 članic MULTRA je soglašalo s pristopom NAKVIS k skupini MULTRA. Pri oblikovanju mnenja pa so NAKVIS priporočili, da večjo pozornost posveti obravnavi učnih izidov (learning outcomes) pri akreditaciji študijskih programov.

Sporazum je začel veljati 11. decembra 2013 in velja tri leta. Tudi na tak način se NAKVIS zavzema za internacionalizacijo visokega šolstva v domačem in evropskem visokošolskem prostoru. Poleg tega se večata njegova vloga in pomen v mednarodnem prostoru, kar pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega visokošolskega prostora in uveljavljanju slovenskih diplom.