EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Predlog akta o dopolnitvah Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Zainteresirano javnost pozivamo, da poda morebitne pripombe in predloge glede predloga akta o dopolnitvah Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, do 11. 12. 2013 do 12. ure, na elektronski naslov: info@nakvis.si.

Predlog akta o dopolnitvah Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov najdete tukaj.