EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Podpis pristopa k skupini MULTRA

Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v aprilu 2013 obiskala komisija ECA (Evropski konzorcij za akreditacije v visokem šolstvu) in ESU (Evropska študentska zveza) in opravila zunanjo evalvacijo agencije. Preverjala je, ali agencija deluje skladno s 16 evropskimi standardi in smernicami (European Standards and Guidelines for Quality Assurance - ESG). Na osnovi pozitivne ocene je bil NAKVIS 23. oktobra 2013 vpisan v evropski register EQAR zaupanja vrednih evropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ( www.eqar.eu ) . EQAR sedaj združuje 32 agencij. Register so ustanovile ENQA (www.enqa.eu ), ESU (www.esu-online.org ), EUA (www.eua.be ) in EURASHE (www.eurashe.eu  ) in z njim omogočile povečanje preglednosti zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu v Evropi.

Med prazniki smo prejeli še eno za NAKVIS prijetno novico. V decembru letos bo NAKVIS sprejet v skupino MULTRA. Gre za skupino agencij za zagotavljanje kakovosti (Avstrija, Nizozemska, Nemčija, Španija, Poljska, Francija, Danska, Kolumbija), ki jim bo olajšano medsebojno priznavanje skupnih študijskih programov (http://www.ecaconsortium.net/ecapedia/MULTRA ). MULTRA je okrajšava za multilateralni sporazum za medsebojno priznavanje akreditacijskih odločb pri skupnih študijskih programih. To je še en uspešen korak NAKVIS k tvorbi skupnega evropskega visokošolskega sistema EHEA (www.ehea.info ) in  s tem povezani internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva.