EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

NAKVIS vpisan v evropski register agencij - EQAR

19. 10. 2013 je odbor European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) sprejel odločitev o vpisu Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) v evropski register agencij, skupaj z estonsko agencijo in agencijo Velike Britanije. Novico o vpisu je objavil danes, 23. 10. 2013 (http://www.eqar.eu/). S tem dejanjem agencija postaja del evropskega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. EQAR namreč predstavlja register agencij, ki je javno dostopno orodje na računalniškem spletu, katerega cilj je zagotoviti jasne in objektivne informacije o zanesljivih agencijah za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki delujejo v Evropi. Vpis zaupanja vrednih agencij v register ob izpolnjevanju posebnih pogojev omogoča neposredno izboljšavo kakovosti evropskega visokošolskega izobraževanja in spodbuja večjo mobilnost študentov s povečanjem zaupanja med visokošolskimi institucijami. Agencije tako lahko opravljajo svoje poslanstvo širše (če to dovoljuje nacionalna zakonodaja) v evropskem visokošolskem prostoru. 

Dopis o vpisu NAKVIS v EQAR

Odločitev odbora EQAR