EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Mednarodna evalvacija NAKVIS

Med 22. in 24.aprilom 2013 je NAKVIS obiskala skupina ekspertov ECA in ESU, ki je opravila zunanjo mednarodno evalvacijo naše agencije ob koncu triletnega delovanja. Agencijo je presojala v skladu s ECA Code of good practice in v skladu z European standards and guidelines ENQA ESG Part3, ki pa vključuje tudi Part2 ESG standardov. 
 
Nedavno končno poročilo (poročilo 1) presoja skladnost delovanja agencije v primerjavi s 16 standardi ESG. Ocene so: fully compliant (FC), substantially compliant (SC), partially compliant (PC), non compliant (NC). Ocene za agencijo so: 7 FC, 8 SC, 1 PC in 0 NC .
 
Drugo poročilo upošteva ECA Code of good practice.
 
Poročili sta dobra osnova za izdelavo Akcijskega načrta NAKVIS.