EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

prof.dr. Andreja Kocijančič izvoljena za predsednico sveta agencije

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS, v nadaljevanju agencija) je na 69. seji, dne 21. 6. 2013, za predsednico sveta izvolil prof. dr. Andrejo KOCIJANČIČ, ter za namestnika dr. Aleša ROTARJA.

V mesecu aprilu 2013 je v skladu z Zakonom o visokem šolstvu potekel mandat polovici članom sveta agencije, med drugim tudi dosedanji predsednici prof.dr. Maji Makovec Brenčič. Ko so bili v svet agencije imenovani vsi z zakonom predvideni  visokošolski deležniki, je svet agencije na današnji 69. seji za predsednico sveta izvolil prof.dr. Andrejo Kocijančič, ki jo je v svet agencije imenovala slovenska rektorska konferenca ter za namestnika dr. Aleša Rotarja, ki  ga je v svet agencije imenovalo reprezentativno združenje delodajalcev. Svet agencije je najvišji organ odločanja agencije. Svet agencije deluje strokovno, povsem samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju člani sveta niso vezani na sklepe, stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale v svet, ali drugih institucij.