EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Objavljen nov Priročnik za strokovnjake NAKVIS

V letošnjem letu je bil temeljito prenovljen Priročnik za strokovnjake. Prenova priročnika je rezultat izkušenj tako strokovnih sodelavcev agencije kakor tudi strokovnjakov, vpisanih v register agencije. Namenjen je tako strokovnjakom agencije kot strokovnim delavcem, visokošolskim zavodom in višjim strokovnim šolam ter vlagateljem vlog kot uporaben vodnik po akreditacijskih in evalvacijskih postopkih.

Priročnik za strokovnjake NAKVIS