EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

dr. Ivan Leban imenovan za direktorja NAKVIS

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dnem 2. 4. 2013 za obdobje petih let imenoval dr. Ivana Lebana.

Dr. Ivan Leban je univerzitetni diplomirani kemik in redni profesor Univerze v Ljubljani.

Rojen je bil leta 1947 v Ljubljani. Diplomiral je decembra 1970 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Leta 1974 si je na Oddelku za fiziko Univerze v Yorku, Anglija, pridobil znanstveni naslov D. Phil. Leta 1989 je bil izvoljen za rednega profesorja. Od leta 1997 do leta 2001 je bil prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, od leta 2001 do leta 2005 pa prorektor te univerze. Upokojil se je leta 2012. Je poročen in oče treh hčera.

Ukvarja se s kristalografijo in kemijskimi poskusi.

Od leta 2006 je član ekspertne skupine za institucionalno evalvacijo evropskih univerz v okviru Evropskega združenja univerz (EUA IEP). Od leta 1999 do marca 2013 je bil vodja programske raziskovalne skupine v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Vsa njegova bibliografija je dosegljiva na spletni strani http://www.sicris.si.

Dr. Leban bo začel  delo na agenciji v torek, 2. aprila 2013. Do tega dne bo agencijo vodila dosedanja vršilka dolžnosti direktorja ga. Tatjana Debevec.