EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja

Datum: 28. 3. 2013

Javni natečaj za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je bil 16. 11. 2012 objavljen na spletnih straneh agencije in v Uradnem listu Republike Slovenije, je končan.