EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja

 

Datum: 25. 10. 2012

Javni natečaj za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija), ki je bil 11. 7. 2012 objavljen na spletnih straneh agencije in 13. 7. 2012 v Uradnem listu Republike Slovenije, je končan.

 

Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu