EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Arhiv

20.11.2018 Javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije
13.11.2018 Poročilo o kakovosti kadrov v slovenskem visokošolskem prostoru 2014–2017
07.11.2018 Sprememba razporeda uradnih ur
19.10.2018 Odpoved posveta o Minimalnih standardih za izvolitve v nazive
12.10.2018 Odgovor na javni poziv Visokošolskega sindikata Slovenije v zvezi s spremembo Minimalnih standardov za izvolitve v naziv
24.09.2018 Javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije
16.05.2018 Obvestilo o oddajanju vlog za akreditacije in zunanje evalvacije
28.03.2018 Poročilo o stanju kakovosti slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru 2014 - 2017
23.03.2018 Imenovan nov direktor NAKVIS
12.03.2018 Poslovno poročilo 2017
01.03.2018 Sprememba razporeda uradnih ur
20.02.2018 Nov predsednik sveta NAKVIS je dr. Franc Čuš
07.09.2017 Mnenje NAKVIS o spremembah ZJA
07.08.2017 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
20.03.2017 Strategija agencije 2017-2020
20.03.2017 Slovenski prevod ESG
21.12.2016 Kdo smo in kaj počnemo?
15.11.2016 Javni poziv kandidatom za uvrstitev v register strokovnjakov
08.09.2016 Poslanstvo, vizija, vrednote in strateški cilji
04.02.2016 ODZIV NAKVIS - Računsko sodišče- 2011
02.07.2015 Poročilo o delu in poslovanju NAKVIS v letu 2014
20.05.2015 CEENQA – delavnica in generalna skupščina v Ljubljani, 22-23. maj 2015.
24.04.2015 Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije NAKVIS
18.03.2015 Novinarska konferenca ob sprejetju NAKVIS v ENQA
31.12.2014 Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije
11.09.2014 Objava delovnih mest, 11. 9. 2014
04.07.2014 Protokol obiska visokošolskega zavoda in višje strokovne šole
03.06.2014 Poročilo o delu in poslovanju NAKVIS v letu 2013
29.05.2014 Samoevalvacijsko poročilo NAKVIS za 2013
27.02.2014 Objava poročila Kakovost v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru v letih 2010 do 2013
16.12.2013 Tretji posvet strokovnjakov NAKVIS
16.12.2013 NAKVIS podpisal mednarodni sporazum MULTRA
08.11.2013 Predlog akta o dopolnitvah Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
05.11.2013 Podpis pristopa k skupini MULTRA
24.10.2013 Novinarska konferenca,28. oktober 2013 ob 13.00.
24.10.2013 NAKVIS vpisan v evropski register agencij - EQAR
19.08.2013 Mednarodna evalvacija NAKVIS
21.06.2013 prof.dr. Andreja Kocijančič izvoljena za predsednico sveta agencije
29.04.2013 Mednarodna konferenca ECA: "Quality Assurance and Recognition of Joint Programmes: The Art and the Passion"
09.04.2013 Novinarska konferenca,10. april 2013 ob 11.00.
09.04.2013 Objavljen nov Priročnik za strokovnjake NAKVIS
28.03.2013 dr. Ivan Leban imenovan za direktorja NAKVIS
12.12.2012 Kratek pregled aktivnosti NAKVIS, december 2012
04.10.2012 Kratek pregled aktivnosti NAKVIS v obdobju 1. 3. 2010 - 30. 9. 2012
17.09.2012 Tretji komentar k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
06.09.2012 Dodaten komentar k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
03.09.2012 NAKVIS spodbuja kakovost visokega šolstva
03.09.2012 Komentar NAKVIS k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – predlogu za obravnavo po hitrem postopku
28.08.2012 Odziv na članek z naslovom "UL zaradi zamujenega roka grozi izguba javne veljavnosti"