EQAR

EQAR

Notranje zagotavljanje kakovosti

O agenciji > Dokumenti, poročila, tiskani viri

Poslovnik kakovosti

Poslovnik kakovosti NAKVIS

Samoevalvacijska poročila

Samoevalvacijsko poročilo za leti 2016 in 2017
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2014
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2013
Samoevalvacijsko poročilo od 2010 do 2012

Poročila o delu in poslovanju

Delovni in finančni načrti

Poročila o stanju kakovosti v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru