EQAR

EQAR
MEDNARODNO

Mednarodna vpetost

Mednarodno

Agencija je polnopravna članica:

  • Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu EQAR. Z odločitvijo odbora EQAR o njeni včlanitvi na podlagi evalvacijskega poročila mednarodne skupine presojevalcev 19. 10. 2013 je  izpolnila pomemben strateški cilj;
  • Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA, v katerem je na podlagi evalvacijskega poročila mednarodne skupine presojevalcev članstvo uspešno podaljšala  junija 2013;
  • Srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu CEENQA;
  • Mednarodnega združenja agencij za zagotavljanje kakovosti INQAAHE (od leta 2014).

Agencija je v letu 2014 vložila vlogo za članstvo v Evropskem združenju agencij za kakovost v visokem šolstvu ENQA. Od marca 2015 je agnecija članica ENQA.

 

Stran ureja: Maja Milas