EQAR

EQAR

Akti in zakonodaja > Podzakonski akti

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

Merila za prehode med študijskimi programi

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju

Merila za strokovnjake NAKVIS

Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.