EQAR

EQAR
AKTI IN ZAKONODAJA

Akti in zakonodaja

Akti in zakonodaja

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Merila za akreditacijo)

Merila za akreditacijo, veljavna od 5. 8. 2017.

Merila za akreditacijo (prejšnja)

 

Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev


Merila za prehode med študijskimi programi

 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS


Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Minimalni standardi za izvolitve v nazive)


Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (Merila VTI) in navodila za pripravo pogodbe VTI

 

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol


Merila za uvrstitev v register strokovnjakov

  • Merila za uvrstitev v register strokovnjakov so objavljena tukaj.


Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.