EQAR

EQAR
AKTI IN ZAKONODAJA

Akti in zakonodaja

Akti in zakonodaja

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Merila za akreditacijo, veljavna od 5. 8. 2017 (.doc).

Merila za prehode med študijskimi programi

 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS


Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju

 

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol


Merila za uvrstitev v register strokovnjakov

  • Merila za uvrstitev v register strokovnjakov so objavljena tukaj.


Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.