EQAR

EQAR
AKTI IN ZAKONODAJA

Akti in zakonodaja

Akti in zakonodaja

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih po

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, veljavna od 6. 6. 2014.

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, veljavna do 5. 6. 2014:

 

Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev

 

Merila za prehode med študijskimi programi

 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

 

Merila za uvrstitev v register strokovnjakov

 

Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) in navodila za pripravo pogodbe VTI

 

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

 
 

Prevodi aktov v angleščino

 

Zakonodaja