EQAR

EQAR

B2, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > B2, Višja strokovna šola

B2 d.o.o., Višja strokovna šola
Tržaška 42, Ljubljana
www.b2.eu/sl/visja-sola/studijski-programi

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 126. seji, 17. 4. 2018.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole