EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo
Mariborka 2, Celje
www.vspi.si/index.asp

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Sodobno proizvodno inženirstvo 1. VS 120. seja, 21.12.2017 Podaljšanje akreditacije