EQAR

EQAR

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Lesarska šola Maribor

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

Lesarska ulica 2, Maribor
www.lsmb.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 119. seji, 16. 11. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole