EQAR

EQAR
POROČILA

IAM Visoka šola za multimedije

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > IAM Visoka šola za multimedije

IAM Visoka šola za multimedije 
Leskoškova 12, Ljubljana
www.iam.si/vsmm

Svet agencije je sprejel skrep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda na svoji 117. seji, dne 21. 9. 2017.

Poročilo o podaljšanu akreditacije visokošolskega zavoda