EQAR

EQAR

Univerza v Novem mestu

Poročila > Univerza v Novem mestu

Univerza v Novem mestu
Na Loko 2
8000 Novo mesto

Visokošolski zavod: univerza

Odločitev: Svet agencije je sklep o podelitvi akreditacije za pet let sprejel na svoji 117. seji, 21. 9. 2017.

Datum dokončnosti odločbe: 21. 11. 2017 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023

Poročilo skupine strokovnjakov:

Naslov: Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda
Priloga: Celotno poročilo