EQAR

EQAR

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Poročila > Višje strokovne šole > Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Cafova 7, Maribor
vsgt.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 114. seji, dne 15. 6. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole