EQAR

EQAR

Šolski center Celje, višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Celje

Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Pot na Lavo 22, Celje
vss.sc-celje.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 113. seji dne, 18. 5. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole