EQAR

EQAR

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Novo mesto

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Šegova 112, Novo mesto
www.ecnm.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 110. seji dne 16. 3. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole