EQAR

EQAR

Fakulteta za poslovne in upravne vede

Poročila > Univerza v Novem mestu > Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za poslovne in upravne vede
Loka 2, 8000 Novo mesto
fpuv.vs-nm.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 5 let na svoji 110. seji dne, 16. 3. 2017

Poročilo o podaljšajnu akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Poslovna ekonomija 2. 110. seja, 16.3.2017 Podaljšanje akreditacije
Poslovna ekonomija 3. 110. seja, 16.3.2017 Podaljšanje akreditacije