EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za trajnostni turizem Erudio

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za trajnostni turizem Erudio

Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, smostojni visokošolski zavod
Litostrojska 40, Ljubljana 
www.erudio.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Dediščinski in kulinarični turizem 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije