EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka poslovna šola Erudio

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola ERUDIO
Litostrojska 40, Ljubljana 
www.erudio.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda