EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka poslovna šola Erudio

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola ERUDIO
Litostrojska 40, Ljubljana 
www.erudio.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanju akreditaicje visokošolskega zavoda na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 2. 114. seja, 15.6.2017 Prva akreditacija
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije