EQAR

EQAR
POROČILA

ERUDIO Visokošolsko središče

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > ERUDIO Visokošolsko središče

ERUDIO Visokošolsko središče
Litostrojska 40, Ljubljana 
www.erudio.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel odločitev o spremembi visokošolskega zavoda na svoji 131. seji, 20. 9. 2018.
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2024.

Sklep o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda (104. seja,  15. 9. 2016). Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda.
 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 2. 114. seja, 15.6.2017 Prva akreditacija
Podjetništvo in mednarodno poslovanje 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije

 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Dediščinski in kulinarični turizem 1. VS 117. seja, 21.9.2017 Podaljšanje akreditacije