EQAR

EQAR
POROČILA

Visoka šola za hotelirstvo in turizem

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
Prešernova 32, Bled
www.vs-bled.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 5 let na svoji 117. seji dne 21. 9. 2017

Poročilo o podaljšajnu akreditacije visokošolskega zavoda

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Zdravstveni turizem 1. VS 106. seja, 17.11.2017 Prva akreditacija