EQAR

EQAR
POROČILA

IBS Mednarodna poslovna šola

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > IBS Mednarodna poslovna šola

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 
Mencingerjeva 7, Ljubljana
www.ibs.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji za 7 let na svoji 104. seji dne 15. 9. 2016. 

Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2023.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Visokošolski zavod se ponaša z visoko zaposljivostjo svojih diplomantov. To in kompetence spremljajo preko anketnega vprašalnika med študenti in delodajalci. Z okoljem ima sklenjene sporazume o praktičnem izobraževanju. Zavod ima sprejet poslovnik kakovosti, izvaja formalno in neformalno evalvacijo študijskih predmetov in poučevanja. Dokumentirane ugotovitve kakovosti zavoda in programa so javno dostopne in preverljive na spletnih straneh, na zavodu deluje Komisija za kakovost. Mednarodno sodelovanje s tujino spodbuja preko delovanja v mednarodnih projektih in z obiskom tujih predavateljev. Študenti so vključeni v organe šole. 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Mednarodno poslovanje 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije